Fair Play 2018-02-08T12:47:10+00:00

REGELVERK

ANSVAR

 • Atlet som deltar i MK Open gör det på eget ansvar. Arrangören står inte för någon form av försäkring och kan inte hållas ansvarig för om skada skulle uppstå, såvida inte det kan påvisas att skadan uppstått på grund av uppenbar nonchalans, brist eller slarv från arrangörens sida.
 • Det är alltid atletens ansvar att se till så att rätt rörelse utförs i rätt ordning med korrekt viktbelastning och i rätt antal repetitioner.

POÄNGSYSTEM

 • MK Open använder sig av 100-poängssystemet från Crossfit Games 2016 där vinnaren av varje workout får 100 poäng, tvåan får 94 poäng, och så vidare nedåt enligt en fastställd tabell.
 • Om två lag/atleter får samma resultat i en workout, får de samma poäng.
 • Om två lag/atleter hamnar på samma totalpoäng, avgörs deras placering baserat på vem som har flest eventsegrar, följt av flest andraplatser, osv.

BESLUT & ÖVERKLAGANDE

 • Det är respektive banas domare som fattar beslut angående godkänt utförande och det är domarens personliga klocka som gäller vid tidtagning.
 • Protester och överklaganden av smärre natur kan tas direkt med berörd bandomare innan atleten lämnat banan. Domaren har dock har rätt att hänvisa till huvuddomaren vid tveksamheter. Huvuddomaren kan i sin tur hänvisa vidare till tävlingsledningen för slutgiltigt beslut.
 • Protester och överklagande av större natur ska vara skriftliga och lämnas direkt till tävlingsledningen. Ledningens beslut kan inte överklagas.
 • Inga videofilmer kommer att beaktas vid protester eller överklaganden.

SKADOR & SJUKDOMAR

 • Torsdag 31 maj kl 21.00 är deadline för ändringar i startlistorna. Det innebär att inga lagmedlemmar, lagnamn eller atleter får ändras efter denna tidspunkt.
 • Inga ersättare får tas in under tävlingen om någon skulle råka ut för skada.
 • Inga avgifter återbetalas om någon atlet eller lag inte kan komma till start.

BESTRAFFNINGAR

 • Atleter som inte följer reglerna eller uppförandekoden kan bestraffas med varningar, poängavdrag eller diskvalifikation från tävlingen. Beslut om bestraffningar fattas av tävlingsledningen och går inte att överklaga.

FAIR PLAY

Ett av målen med MK Open är att det ska vara en av de mest rättvisa tävlingarna i landet. Strategin för detta ser ut som följande:

 • De enda som kommer ha vetskap om grenarnas utformning innan publiceringsdagen är tävlingsledningen. Måndagsklubbens tävlande kommer inte ha någon vetskap om innehållet i tävlingen före någon annan av deltagarna.
 • Måndagsklubben IF är en ansluten till Riksidrottsförbundet genom Korpen, Tyngdlyftningsförbundet och Styrkelyftförbundet. MK IF är även ansluten till Svenska Förbundet för Funktionell Fitness (Swe3F). Vi tar aktivt avstånd från dopning. Dopningsfri idrott är en del av vår värdegrund och Måndagsklubben har en antidopingpolicy samt handlingsplan mot dopning. Alla tävlanden kommer att få skriva på papper på plats på tävlingsdagen om att de ej tar otillåtna preparat enligt RF:s lista.
 • Vi arbetar aktivt för att hitta erfarna och utbildade domare som kommer lika väl förberedda som deltagarna. Att döma funktionell fitness är svårt då allt går snabbt och tävlingen innehåller många komplexa moment. Vi kommer medvetet välja grenar och moment som är lättare att bedöma och som minskar risken för gråzoner.
 • FF-atleter är utövare somär kända för att uppvisa gott omdöme och lojalitet mot medtävlanden. Sporten har hittills varit förskonad från osportsliga uppträdanden och MK Open är mån om att denna upplevelse skall bestå. Osportsligt uppträdande accepteras inte. Detta kommer oavkortat leda till att deltagaren inte får fullfölja tävlingen. Med osportsligt uppträdande syftas
  – Uppsåtligt och upprepat försök till fusk.
  – Otrevligt uppträdande mot domare och medtävlanden.
  – Avsiktligt hindra medtävlande från prestation.