Fair play

Ett av målen med MK Open är att det ska bli en av de mest rättvisa CrossFit tävlingarna som genomförts i Sverige, hitills.
Strategin för att nå detta mål ser ut på följande sätt: 

 • De enda som kommer att ha vetskap om grenarnas utformning innan publiceringsdagen är tävlingsledningen. Måndagsklubbens tävlande kommer inte ha någon vetskap om innehållet i tävlingen före någon annan av deltagarna.
 • Måndagsklubben IF är en idrottsförening i Riksidrottsförbundet genom Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Tyngdlyftningsförbundet och styreklyftsförbundet. Vi tar aktivt avstånd från doping. Dopingfri idrott är en del av vår värdegrund. Måndagsklubben har en antidopingpolicy  samt handlingplan mot doping. Alla tävlanden kommer att få skriva på papper på plats på tävlingsdagen om att de ej tar otillåtna preparat enligt RF:s lista.
 • Vi arbetar aktivt för att hitta erfarna och utbildade domare som kommer lika förberedda som deltagarna. Att döma CrossFit är svårt då allt går snabbt och tävlingen innehåller många komplexa moment. Vi kommer medvetet välja grenar och moment som är lättare att bedömma och som minskar risken för "gråzon".
 • CrossFit utövare är kända för att uppvisa gott omdöme och lojalitet mot medtävlanden. Sporten har hitills varit förskonat från osportsliga uppträdanden och MK Open är mån om att denna upplevelse skall bestå.
  Osportsligt uppträdande accepteras inte. Detta kommer oavkortat leda till att deltagaren inte får fullfölja tävlingen. Med osportsligt uppträdande menar vi;
  - Uppsåtligt och upprepat försök till fusk
  - Otrevligt uppträdande mot domare och medtävlanden
  - Avsiktligt hindra medtävlande från prestation